Posts Tagged "2018"

Vzdělávání a výchova Romů

21/06/2018

Dobrý den,

jsme žáci Gymnázia Jana Nerudy, kteří se rozhodli prozkoumat oblast vzdělávání a výchovy romských dětí. Naším cílem bylo hned několik věcí – podniknout menší sondu v oblasti ústavní péče a to přímo do dětských domovů. Zajímaly nás také předsudky české společnosti vůči Romům  a jejich možný dopad na asimilaci romské populace. Všechna tato témata nás nakonec vedla k potřebě poukázat na organizace zabývající se integrací Romů a usilující tak o soustavné zlepšování, ne zcela ideální, soužití romské menšiny s majoritní většinou.

Naše výsledky jsme zapracovali do osvětového plakátku, který zdobí chodbu naší školy.

Mapování integrace romské menšiny do české společnosti

Za tým GJN

Ema Mezihoráková

Láska se na pohlaví neptá

14/06/2018

Jsme tým ze SOU Kadeřnické a přicházíme s tématem LGBT!

Zajímala nás především tematika TRANSGENDERU a jelikož máme kamarádku, která se s odlišnou pohlavní identitou potýkala celé své mládí a rozhodla se podstoupit hormonální léčbu zakončenou chirurgickou změnou pohlaví,  rozhodli jsme promluvit si s ní a informovat mladí lidi, co vše taková změna obnáší.

Zpracovali jsme dokument, kde shrnujeme zjištěné:

TRANSGENDER

Díky za tuto příležitost, naučili jsme se hlavně potýkat s problémy týmového soužití a nakonec si odnesli i ponaučení do života „Není vše tak, jak se zdá“

Za tým

Verča Bartíková

Život na táboře

14/06/2018

Ahoj, my jsme holky z EA Praha a ve spolupráci s multikulturním centrem jsme pracovali na projektu, který se jmenuje „Život na táboře“. Tímto projektem jsme chtěli obeznámit děti s tehdejším režimem a názorem na lidi židovského původu. Zaměřili jsme se na jejich život a podmínky, které zažili.

Náš projekt jsme odprezentovali na základních školách, vybrali jsme ukázky z natočeného rozhovoru s paní, která si tímto sama prošla. Myslíme si, že by o tomhle měli všichni vědět, zvlášť nastupující generace, protože je to součástí naší historie.

Naše prezentace s křížovkou i video najdete na tomto odkazu:

https://drive.google.com/drive/folders/15OJT_UVSfQOYbkG8n-rfjS-bD_wB_O4Y?usp=sharing

Zdraví celý tým 🙂

Iva Szaková

Diskriminace ve světě LGBT

14/06/2018

Dobrý den,

náš projekt nese název „Diskriminace ve světě LGBT“ a to proto, že jsme se chtěli této problematice přiblížit a poznat samotné členy LGBT. Proto jsme uspořádali debatu na toto téma s odborníky na tématiku a členy LGBT komunity, která proběhla v prostorách naší školy, a které se zúčastnilo více než čtyřicet spolužáků z různých učňovských oborů.

Ptali jsme se na zkušenosti hostů, vyslechli si pár překvapujících historek a více pochopili úskalí světa, kterými si musí během svého života procházet. Debata byla přínosná nejen naší skupině, ale i žákům z jiných tříd, jsme vděčni, že jsme potřebu tolerovat a respektovat menšiny všeho druhu pocítili na vlastní kůži.

Za tým Akademie řemesel

Tomáš Čemus

Židé, aneb každá mince má dvě strany

14/06/2018

Ahoj,

v našem projektu jsme se zabývali tématem holocaustu. Naším cílem bylo předat informace a prožitky z tohoto hrůzného období mladším generacím – a to jinak než učebnicově, ale spíš skrze vyprávění pamětníka, fotografie z Terezína a naše vlastní prožitky a postřehy ze sbírání dat.

Naše závěry jsme prezentovali na základních školách a myslíme, že jsme dosáhli svého záměru a zanechali za sebou více než jen informace. Celý proces projektování nás mnohé naučil, díky.

Židé aneb Každá mince má dvě strany

Za tým SŠ Pedagogická

Tereza Vančová

Boření předsudků o lidech LGBT

14/06/2018

Ahoj všichni,

jsme tým ze SOŠP Evropská a chtěly bychom Vás seznámit s naším projektem. Zabýváme se tématem LGBT. Získali jsme názory všech věkových kategorií a porovnali jejich pohled na osoby s jinou orientací, či jiným stylem života. Získali jsme více informací, proč jsou tito lidé odsuzováni. Jaký je jejich názor na homosexuální sňatky aj. Mezi námi se nachází spousty lidí, kteří mají jinou orientaci a jiné zájmy. Jsou to pořád lidé a to chceme dokázat, že nejsou jiní, než ostatní lidé. Mají stejná práva na štěstí, na lásku i na svůj život.

Podařilo se nám projekt šířit a dostat ho už na dvě základní školy. Žáci byli při prezentacích povětšinou milí a otevření, téma a diskuzi vítali. My jsme si z prezentací, z diskusí s odborníky na tematiku a členy LGBT odnesli mnoho hodnotného, za tuto příležitost děkujeme. V galerii najdete ze zmíněných akcí pár fotek.

K nahlédnutí přikládáme také krátkou prezentaci:

LGBT – Evropská 33

Za celý tým Barča Stránská a Hana Durdilová

A co když jsou jiní?

14/06/2018

O čem je náš projekt?

Jednoduše se ptáme: Čím cizinci přispívají ČR, je to rozvoj vědy a kultury? Je to pracovní síla? Podnikli jsme do těchto témat krátký průzkum, naše výsledky shrnujeme do poutavého plakátu, který jsme už nyní vyvěsili na pěti základních školách.

Je důležité vnímat obě strany mince, nebát se jen toho zlého, ale ocenit i to dobré.

Plakát:

Final plakát.docx

Za tým  SPŠ Zeměměřičské zdraví Josef Škodák a Tereza Kvasničková

Romské lidství

14/06/2018

Zdravím, chtěla bych vám představit náš projekt skupiny SOU Karlín – Romové.
Myslíme, že se v téhle době hodně stýkáme s rozdílnými názory o Romech, tak jsme si vybrali toto téma, abychom někoho utvrdili v jeho názorech, nebo něčí názor změnili. Myslíme, že se o nich většinou nemluví moc hezky, ale každý se liší svojí osobností a chováním, stejně jako se odlišují obecně.

Ve spolupráci s Multikulturním centrem a neziskovou organizací Jahoda, která se věnuje doprovázením i romských dětí od malička až po dospělost, jsme uskutečnili krátké rozhovory s romskými dětmi i dospělými na téma „jaký jsem, moje sny, životní překážky i vize do budoucnosti“. Rozhovory jsme zpracovali do krátkého videa. které vám na tomto místě nabízíme ke shlédnutí:

 

Zdraví tým ze SOU Kadeřnické: Zdeňka Vosláčková, Klára Krátká, Markéta Tůmová, Michaela Mišaničová

Are you sure?

14/06/2018

Dobrý den, rád bych vám za skupinu žáků Gymnázia Přípotoční představil náš projekt „Are you sure?“.
V tomto projektu se zabýváme hlavně otázkou názoru společnosti na menšinu LGBT. Naším cílem, bylo zjistit názor všech věkových skupin i lidí s různým vzděláním na LGBT populaci (otázky spojené s tolerancí i diskriminací LGBT)

Otázky i odpovědi zde: https://docs.google.com/…/1L6sf3xhMMXAXQ4KxCqfmWd_rY4i4aaZB…

Své závěry jsem zapracovali do podoby jednoduchého, ale smyslného posteru. Navzdory původnímu cíli, se závěry, které jsme získali,  jsme se rozhodli určit tento letáček hlavně mladým lidem, kteří se bojí svoji sexuální orientaci či identitu přiznat. Projekt se tak nakonec stočil k tématu „coming outu“, myslíme, že stojí za to, o něm mluvit a přemýšlet, protože zdravá integrita osobnosti je základem šťastného a spokojeného života.
Plakát zde:
Za tým:  Vítek Ryžík, Kateřina Klicmanová, Vojtěch Vilhum, Jakub Brunclík, Magdalena Vašková

Iker hledá práci

14/06/2018

Buenos Días!
jsme studenti Gymnázia Arabská a chtěli bychom přispět i naším projektem „Iker hledá práci“. V rámci našeho projektu jsme zkoumali situaci cizinců na českém trhu práce. Podrobněji rozebrali to, jaké etniky jsou zaměstnány v jakých oborech, v kolika letech jsou cizinci nejvíce zaměstnáváni, jaká místa obsazují, atd.

Na úvod jsme vytvořili krátké promo video, které ukazuje, jak asi vypadá taková žádost cizince/ky o získání práce na českém trhu práce:

 

Mnoho zajímavých informacích najdete v přiložených dokumentech:

 

VeronikaP_Zaměstnanost

ŽanetaB_Cizinci_zaměstnání

ŽanetaB_Rozhovory

LucieB+TýnaS_Zaměstnanost+karty

 

Za tým Iker hledá práci zdraví webmasteři Vašek Šlik, Vašek Šafář, leader Artem Bryksa (artem.bryksa@student.gyarab.cz), Krystýna Snopová, Lucie Blážková, Veronika Plachá a Žaneta Brečkayová 🙂