Vzdělávání a výchova Romů

Dobrý den,

jsme žáci Gymnázia Jana Nerudy, kteří se rozhodli prozkoumat oblast vzdělávání a výchovy romských dětí. Naším cílem bylo hned několik věcí – podniknout menší sondu v oblasti ústavní péče a to přímo do dětských domovů. Zajímaly nás také předsudky české společnosti vůči Romům  a jejich možný dopad na asimilaci romské populace. Všechna tato témata nás nakonec vedla k potřebě poukázat na organizace zabývající se integrací Romů a usilující tak o soustavné zlepšování, ne zcela ideální, soužití romské menšiny s majoritní většinou.

Naše výsledky jsme zapracovali do osvětového plakátku, který zdobí chodbu naší školy.

Mapování integrace romské menšiny do české společnosti

Za tým GJN

Ema Mezihoráková