O projektu

studenti v praze

Naše idea

Od workshopu k vlastnímu projektu

Příběhy těch, co museli jít je vzdělávací program několika Pražských škol, který organizuje Multikulturní centrum Praha. Projekt se dotýká řady témat z minulosti i ze současnosti a učí studenty a studentky dívat se na složité společenské problémy perspektivou různých aktérů. Program se věnoval zejména tématům sociálního vyloučení, gentrifikace, proměnám města a vzdělávání. Součástí projektu byla jak teoretická, tak praktická část. Studenti byli nejdříve obeznámeni s teoretickými společensko-vědními koncepty a historií romské menšiny na území dnešní České republiky. Dříve, než přešli k samostatnému výzkumu, byli seznámeni s metodologií a po skupinkách si vymysleli téma výzkumu. Projekt je postaven na participační metodě, lektoři proto upřednostňovali to, zda studenty vybrané téma baví a zajímá, i když se vychyluje od tématu celého projektu.

Stěžejní fáze projektu byl vlastní výzkum v terénu. Spočíval zejména ve formulaci výzkumných otázek, sběru dat v terénu, pozorování a dotazníkovém šetření. Následovala následná analýza dat a tvorba finálního výstupu. Studentské týmy o svých výzkumech hovoří v podcastu, další zpracovali svůj výzkum do videa nebo prezentace. Některé týmy pak spolupracovali s umělcem Tadeášem Polákem, který k projektům vytvořil ilustrace.

Sbírka článků žákovských příběhů je dostupná na tomto webu a také zde.

O sbírce žákovských projektů, projektové výuce, teorii, metodách výzkumu i o pohledech pedagogů byly natočeny dva podcasty: 1. díl, 2. díl.

Projekt vznikl díky podpoře Operačního programu Praha – pól růstu České republiky, který je spolufinancován strukturálními a investičními fondy Evropské unie.

Metodiky jako základ

Zážitková pedagogika v hlavní roli

Výše uvedené interaktivní workshopy vycházely z metodik Pestré identity v kosmopolitní Praze (vyd. 2018) a Příběhy těch, kteří museli jít (vyd. 2022). Metodiky vychází ze zážitkové pedagogiky, osobnostní výchovy a kritického myšlení. Jejich cílem je posilovat u žáků sebereflexi a zamýšlet se nad vlivem okolí ve vztahu k menšinám. Neméně podstatné je, aby žáci porozuměli vlastní identitě a naučili se nahlížet na situace z různých úhlů pohledu.

pestre identity metodika
Na vyznání nezáleží

Žákovská iniciativa

Přijímání nových perspektiv

Originálním výstupem celého tohoto myšlenkového varu jsou našlápnuté žákovské projekty. Studenti nalévají mnoho energie do realizace různorodých aktivit na motivy např. židovské problematiky, soužití Romů s majoritou, pochopení cizinců, rozklíčování postojů k subkulturám či sexuálním menšinám a podobně. S jednotlivými projekty se můžete seznámit podrobně právě na těchto internetových stránkách. Všechny aktuální informace pak najdete na facebookovém profilu Žákovských projektů.