O projektu

studenti v praze

Naše idea

Od workshopu k vlastnímu projektu

Multikulturní centrum Praha realizovalo se studenty pražských škol vzdělávací program „Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu“. Studenti prošli několika interaktivními workshopy, které se věnovaly tématům jako národnostní rozmanitost Prahy, proměny „normality“ v kontextu nedávných českých dějin, fluktuace pojmu „národ“, dále identitě člověka a její souvislosti s utvářením veřejného dění nebo stereotypům a jejich specifickým šířením českým mediálním prostředím. Různorodé aktivity, strhující diskuze a celý vzdělávací obsah workshopů zastřešovala tematika migrace a soužití národnostních menšin.

Pestré identity

Metodika jako základ

Výše uvedené interaktivní workshopy vycházely z metodiky Pestré identity v kosmopolitní Praze. Metodika vychází ze zážitkové pedagogiky, osobnostní výchovy a kritického myšlení. Jejím cílem je posilovat u žáků sebereflexi a zamýšlet se nad vlivem okolí ve vztahu k menšinám. Neméně podstatné je, aby žáci porozuměli vlastní identitě a naučili se nahlížet na situace z různých úhlů pohledu.

pestre identity metodika
Na vyznání nezáleží

Žákovská iniciativa

Přijímání nových perspektiv

Originálním výstupem celého tohoto myšlenkového varu jsou našlápnuté žákovské projekty. Studenti nalévají mnoho energie do realizace různorodých aktivit na motivy např. židovské problematiky, soužití Romů s majoritou, pochopení cizinců, rozklíčování postojů k subkulturám či sexuálním menšinám a podobně. S jednotlivými projekty se můžete seznámit podrobně právě na těchto internetových stránkách. Všechny aktuální informace pak najdete na facebookovém profilu Žákovských projektů.