Diskriminace ve světě LGBT

Dobrý den,

náš projekt nese název „Diskriminace ve světě LGBT“ a to proto, že jsme se chtěli této problematice přiblížit a poznat samotné členy LGBT. Proto jsme uspořádali debatu na toto téma s odborníky na tématiku a členy LGBT komunity, která proběhla v prostorách naší školy, a které se zúčastnilo více než čtyřicet spolužáků z různých učňovských oborů.

Ptali jsme se na zkušenosti hostů, vyslechli si pár překvapujících historek a více pochopili úskalí světa, kterými si musí během svého života procházet. Debata byla přínosná nejen naší skupině, ale i žákům z jiných tříd, jsme vděčni, že jsme potřebu tolerovat a respektovat menšiny všeho druhu pocítili na vlastní kůži.

Za tým Akademie řemesel

Tomáš Čemus